bc

Film „Boże Ciało” Jana Komasy

Należy zaznaczyć, że każdy z nas, katolików, który miał w trakcie oglądania tego filmu „mieszane uczucia” (od uznania dla kunsztu filmowego, przez zażenowanie wulgarnością pewnych scen, po duszny niepokój aksjologiczno–metafizyczny) zareagował prawidłowo, zdradzając typowe objawy zatrucia informacyjnego oraz chaosu pojęć i wartości - pisze dr Piotr Balcerowski

Read more